Baga Marin

Reningsverk för båtbottentvätt


BAGA Marin reningsverk är framtaget speciellt för båtbottentvätt och liknande där stora mängder tungmetaller och andra giftiga ämnen förekommer. Fördelarna med BAGA Marin är den mycket höga reduktionen av tungmetaller och toxiner, samtidigt som BAGA Marin är driftsäkert, enkelt att sköta och mycket energisnålt.

Verket är baserat på BAGAs industriella reningsverk tillsammans med en kemisk flockningsutrustning och ett automatfilter.

Det höga reningsresultatet uppnås genom vår patenterade teknik att tillföra flockningsmedel flödes-proportionellt direkt i anläggningen. När det speciellt utvecklade flockningsmedlet "BAGA flock 10" tillsätts i inloppscylindern får det de partikulära föroreningarna tillsammans med toxiner och tungmetaller att bilda flockar som sjunker till botten i avskiljaren. Inkommande flöde hålls på en så låg nivå att ingen slamflykt sker från avskiljaren.

Konstruktionens enkelhet och avsaknad av energikrävande utrustning innebär att energi-förbrukningen är endast några kWh per månad.
 
Läs mer om BAGA Marin >>
Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap