Bastu

På området finns en vedeldad bastu tillgänglig för klubbens medlemmar. Bokning sker via bokningslista placerad i klubblokalen. Nyckeln hänger i anslutning till bokningslistan och skall hängas tillbaka direkt efter avslutat bad. Avgiften är 40 kr/person. Bastun får disponeras under 2,5 tim. Klubbens tillgång till ved är begränsad därför är egen medtagen ved en garanti för ett varmt bastubad!


Städning av bastu och övriga utrymmen skall naturligtvis ske, för allas trevnad, efter varje tillfälle!

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap