Bränsle / Oljor

Vi förutsätter att medlemmarna i största möjliga mån använder de miljövänliga drivmedel, t.ex. alkylatbensin för äldre tvåtaktare, och oljor som finns att tillgå. Även bör inom klubben endast användas miljöklassade bottenfärger. Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material som bäst skonar miljön.

Varje båtägare som fyller på bränsle inom hamn-anläggningen ska säkerställa att risken för spill är minimal.

Om ändå olyckan är framme ska räddningstjänsten i Motala kontaktas på telefon 112. Absorbtionsmateriel för oljespill på land finns utplacerat intill boden för miljöfarligt avfall.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap