GDPR-utbildning och information om nyheter i BAS!

Söndagen den 21 oktober bjöd Sommens Sjöråd och Östergötlands Båtförbund in till informationsträff förlagd till MBK Tegelvikens klubbhus!

Ett 30-tal medlemmar från olika båtklubbar, de som ansvarar för personuppgifter i sin båtklubbs medlemsregister, träffades till ett informationsmöte. Patrik Lindkvist från Svenska Båtunionen höll i kursen angående GDPR (General Data Protection Regulation), och som avslutning även de senaste nyheterna i medlemsregistret BAS. 
Samtliga medverkande på bilden har gett sitt muntliga medgivande till publicering.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap