MBK Tegelvikens styrelse

Björn Gardelin
Ordförande
Styrelseledamot
070-590 15 99
E-post >>

Vakant
Vice ordförande

Karl-Göran Gustafsson
Kassör
Styrelseledamot
070-2165189

Benny Nilsson
Sekreterare
Miljöombud/Web

Styrelseledamot
070-870 82 40

Bo Ljungberg
Brandskydd
Styrelseledamot
070-787 67 77

Magnus Hjalmarsson
Styrelseledamot
070-555 91 24

Annelie Lindgren
Styrelseledamot
Båtplatsansvarig
070-654 31 18

Bjarne Haraldsson
Styrelseledamot
070-243 53 93 
E-post >>

Lennart Persson
Styrelsesuppleant

0705-80 94 25

Majvor Wren
Styrelsesuppleant

070-921 21 50

 

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap