MBK Tegelvikens styrelse

Karl-Göran Gustafsson
Ordförande
Styrelseledamot
070-216 51 89

E-post>>

Benny Nilsson
Vice ordförande/Sekreterare
Styrelseledamot/WEB
070-870 82 40
E-post>>

Magnus Hjalmarsson
Kassör
Styrelseledamot
072-200 49 92
E-post>>

Bo Ljungberg
Styrelseledamot
Brandskydd
070-787 67 77

Ann-Louise Karlsson
Styrelseledamot
Miljöombud
070-237 75 47

Annelie Lindgren
Styrelseledamot
Båtplatsansvarig
070-654 31 18

Helena Bengtsson Sundius
Styrelseledamot
070-561 65 90

Micael Derelöv
Styrelsesuppleant
073-461 89 83


Majvor Wren
Styrelsesuppleant
070-921 21 50

 

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap