Medlems- och båtplatsansökan

Svenska båtunionen (SBU), som är båtklubbarnas organisation, har en anmälningssida och ett kösystem där Motala Båklubb Tegelviken är registrerad.

Du som är intresserad av ett medlemskap, i form av båtägare alternativt endast medlem, kan anmäla ditt intresse via nedanstående länk. 

Som medlem, oavsett du har båt/båtplats eller står i 
båtplatskö, är skyldig att ingå i vakthållning av hamnområdet.

Vid medlemsansökan utan båt skriv "Endast medlem" i fältet "Övrig information".

>> LÄNK TILL MEDLEMS- OCH BÅTPLATSANSÖKAN >>

Lämna korrekta kontaktuppgifter samt båttyp och storlek. En båtplats-köavgift på 100:-/år faktureras via mail. Utebliven betalning tolkas som att intresse saknas och vederbörande tas bort från kön.

Vid din ansökan om båtplats sker med automatik en ansökan om medlemsskap i klubben. Om du redan är medlem, ange det i "Övrig information" för att förhindra dubbelt medlemsskap.

Fyll i formuläret och – Skicka anmälan. 

Vi behandlar din ansökan så snabbt vi kan och återkommer via mail. Om mailadress (E-post:) saknas, var vänlig meddela detta i ansökan.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap