Miljöplan för Motala Båtklubb Tegelviken

Engagemanget för miljön ska vara ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi har därför upprättat denna miljöplan som gäller för alla som är medlemmar i MBK Tegelviken. För att minska vår miljöpåverkan och därmed skapa en miljömässigt uthållig verksamhet har vi fokuserat på kemikalieanvändning, bränsle och avfallshantering. 

Här kan du läsa om Transportstyrelsens krav och beslut >>

Ladda ner PDF med tips och råd om båtbottenslipning och giftfri båtbotten >>

MBKT:s miljöplan syftar till att informera och därigenom öka miljömedvetenheten samt tydliggöra hur miljöarbetet bedrivs. Miljöplanen ska vara ett dokument som kommer att förändras i takt med förändrade regler och lagstiftning samt att nya produkter kommer ut på marknaden.

Miljöarbetet följs kontinuerligt genom egenkontrollen. Ansvarig miljösamordnare gör regelbundna uppföljningar som dokumenteras och rapporteras till styrelsen. På dagordningen för styrelsemöten finns en stående punkt för miljöfrågor.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap