Miljöplan för Motala Båtklubb Tegelviken

Engagemanget för miljön ska vara ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi har därför upprättat denna miljöplan
som gäller för oss alla som är medlemmar i MBK Tegelviken.
För att minska vår miljöpåverkan och därmed skapa en miljömässigt uthållig verksamhet har vi fokuserat på kemikalieanvändning, bränsle och avfallshantering. Här kan du läsa om Transportstyrelsens krav och beslut!

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap