Sanitetsanläggning och sophantering

En särskild miljöstation är uppförd inom hamnområdet där medlemmar kan lämna sorterat avfall som uppkommer i samband med utnyttjande av fritidsbåten. Miljöstationen omfattar fraktionerna brännbart (hushållsavfall), glas; färgat och ofärgat samt metall. Obs, allt annat avfall eller skräp, som inte kan härledas till miljöstationens kärl, är inte tillåtet att dumpa!

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap