Vaktinstruktion och vaktlistor

Vaktlistan förmedlas via Svenska Båtunionens Administrativa System BAS. För att se komplett vaktlista och vem du delar
ditt pass med, loggar du in i BAS enligt instruktionen på hemsidans startsida. Klicka på knappen "min sida (medlem)" och vidare under rubriken "Boka pass" klicka på "vakt 2021", och välj månad. Komplett vaktlista finns även i vaktlokalen.

Vakthållning
Alla klubbens medlemmar är skyldiga att gå vakt.
Du som har båtplats ansvarar själv för att vakten bemannas även om platsen är utlånad. Har du förhinder att gå vakt kan/får du själv byta/skifta datum med någon annan enligt vaktlistan. 
Utebliven vakt debiteras med 1 000 kr.
Var noga med att läsa igenom vaktinstruktionerna innan påbörjad vaktgång. Fyll i vaktlistan med namn och medlemsnummer. Texta tydligt!

Arbetsplikt
Alla medlemmar med båtplats har arbetsplikt vid ett tillfälle per år. När just du har arbetsplikt anges efter ditt båtplatsnummer på vaktlistan, och du är per automatik anmäld.

Det betyder att om du inte kan medverka vid det tillfälle du tilldelats måste du själv byta med annan person på samma brygga eller närvara vid någon av de övriga arbetsdagarna

Om du väljer att inte deltaga debiteras du en "friköpsavgift" på 500 kr. Vi ser gärna att man kommer och umgås under arbetsdagen även om man inte kan deltaga i fysiskt arbete av olika skäl. Då vi inte har redskap till alla ser vi gärna att man tar med egna.

Vid frågor angående din vakt eller arbetsplikt kan du maila till: 
info@mbktegelviken.se

Vaktinstruktioner

Ladda ner PDF >>

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap