Vaktinstruktion och vaktlistor

Vaktlistan förmedlas via Svenska Båtunionens Administrativa System BAS. För att se komplett vaktlista och vem
du delar ditt pass med, klicka på knappen "Boka pass" i system BAS. Komplett vaktlista finns även i vaktlokalen.

Vakthållning
Båtplatsinnehavaren ansvarar för att vakten bemannas även om platsen är utlånad. Har du förhinder kan/får du själv byta datum med någon bryggranne enligt listan. 
Utebliven vakt debiteras med 1 000 kr.
Var noga med att läsa igenom vaktinstruktionerna innan påbörjad vaktgång.

Arbetsplikt
Alla medlemmar med båtplats har arbetsplikt vid ett tillfälle per år. När just du har arbetsplikt anges efter ditt båtplatsnummer på vaktlistan, och du är per automatik anmäld.

Det betyder att om du inte kan medverka vid det tillfälle du tilldelats måste du själv byta med annan person på samma brygga eller närvara vid någon av de övriga arbetsdagarna

Om du väljer att inte deltaga debiteras du en "friköpsavgift" på 500 kr. Vi ser gärna att man kommer och umgås under arbetsdagen även om man inte kan deltaga i fysiskt arbete av olika skäl. Då vi inte har redskap till alla ser vi gärna att man tar med egna om man har, t ex räfsa eller kratta.

Vid frågor angående din arbetsplikt kan du maila till: 
info@mbktegelviken.se

Vaktinstruktioner

Ladda ner PDF >>

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap