Tegelvikens veteranbåtssektion!

Stående: Ronny Jadeborn, Jan Andersson,  Dick Johnsson, Tommy Jonsson, Rolf Löfgren, Marcus Willadsen, Björn Gardelin, Ola Hansson.
Sittande: Ulf Hammarberg, Hans-Åke Jonsson, Margareta Johansson, Arnold van der Linden.

Möte 24 februari 2015

Vad vill vi med Veteranbåtssektionen:

Träffa likasinnade för att dryfta frågor angående våra båtar. Anordna kurser/ta hit föredragshållare. Uppdrogs åt Uffe och Wallo att kontakta gamla båtbyggare för att komma och prata.

Snickeriet:

Sanera snickeriet, så det blir användbart. Med kamera dokumentera hur det ser ut nu och vilka inventarier som finns där, innan vi börjar städa. Wallo, Roffe och Janne tar sig an upprensningen.

Eskaderträff:

Anordna eskaderträff med mål i Motala hamn, förslagsvis den 9 maj, då där ska vara långloppis utmed hela kajkanten och andra aktiviteter. Förfrågan hos hamnfogden har redan gjorts. Ola, Roffe och Tommy träffas och ringer runt till andra intressenter och klubbar. Ev. efterfest med fiskrökning i Tegelviken.

Margareta visade bilder från gamla Motala under fikat.

Nästa möte blir den 24 mars kl 18.00 i klubbhuset.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap