Avgifter inom MBK Tegelviken

Båtplatsavgifter/Bryggmeter *

Brygga:

A..... 580 kr
B..... 530 kr
C..... 490 kr
D..... 480 kr
E..... 440 kr
F..... 430 kr
G..... 425 kr
H..... 480 kr

Gäller enligt beslut på höstmötet 2017. 
Avgift/bryggmeter (inklusive Y-bom), inklusive el för batteriladdning.

*) Båtplatsinnehavare som ej avser att utnyttja båtplats under förestående säsong måste anmäla detta vid utsatt datum för att båtplatsen skall få behållas. Anmäld tom båtplats, under max en säsong, disponeras av klubben som tillfällig ”Låneplats” mot full avgift.
Ingen återbetalning av ordinarie bryggplatsavgift. Ej anmäld tom båtplats vid utsatt datum återfaller till klubben att fördelas till ny båtägare enligt båtplatskö.

**) Vinter eller sommarplats på land gäller endast för båtar med båtplatsmärke.
I undantagsfall, om plats finns, kan övrig upptagning ske efter ordinarie upptagning. Förfrågan om båtplats på land ska ske via mail till: info@mbktegelviken.se

Båt kvar i sjön vinter, vid anvisad plats............................................
Båtplats vinter, tillägg för isfri plats. Isfrianordning ingår ej.........
Medlemsavgift.......................................................................................
Elanslutning vinter, elkostnad per KWh............................................
Båtlyft ordinarie lyftdagar, båtplatsmärke krävs.............................
Båtlyft övrig tid, båtplatsmärke krävs................................................
Båtlyft båt utan båtplatsmärke/landplatsmärke.............................
Lyft med kranbil, båtplatsmärke krävs. Platskostnad....................
Mastkran.................................................................................................
Ramp.avg båtplatsinnehavare, ska ha båtplatsmärke..................
Ramp.avg ej båtplatsinnehavare, upp eller ner...............................
Ramp.avg årsavgift, med båtplatsmärke ”R”...................................
Traktor-transp. inom tätort, maxvikt av traktorvikt.........................
Bastuavgift/pers....................................................................................
Hyra klubbhus, endast medlem.........................................................
Hyra klubbhus, förening/år..................................................................
Arrende sjöbodstomt...........................................................................
Båt på land, vinter, båt med båtplats.................................................
Båt på land, <7m, i mån av plats. Medlemskap krävs **...............
Båt på land, >7m, i mån av plats. Medlemskap krävs **...............
Extrabåt på land, sommar/vinter, <7m.............................................
Extrabåt på land, sommar/vinter, >7m.............................................
Båtvagn sommar/vinter, ej båtplatsinnehavare..............................
Båtvagn/vagga sommar, för båt med båtplats...............................
Båttält permanent, på avsedd plats..................................................
Straffavgift, båt kvar vid brygga efter 1/11......................................
Övriga avgifter
Ej genomförd vakt................................................................................
Båt, vagn, vagga på plan utan båtplatsmärke................................
Båtplatskö/år........................................................................................
Magnetbricka, "Tag", endast medlem..............................................
Påminnelseavgift, faktura...................................................................
Låneplats, märke "L"..............................................................................

50 % av sommaravgift
1200:-
200:-
Faktisk kostn + 5 %
200:-
500:-
1000:-
500:-
0:-
0:-
40:-
600:-
300:-
40:-
500:-
1500:-
350:-
0:-
1400:-
2050:-
400:-
800:-
400:-
0:-
800:-
50 % av båtplatsavgift

1000:-
400:- med fördubbling/år
100:-
100.-/st
100:-
full avgift

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap