Avgifter inom MBK Tegelviken


Båtplatsavgifter/Bryggmeter

Brygga:

A..... 580 kr
B..... 530 kr
C..... 490 kr
D..... 480 kr
E..... 440 kr
F..... 430 kr
G..... 425 kr
H..... 480 kr

Avgifter som gäller enligt beslut på årsmötet 2016.

Båtplatsavgifter inklusive el för batteriladdning.

Avgift/bryggmeter (inklusive Y-bom).


Prislista

Båtplats vinter........................................................................................
Båtplats vinter, tillägg för isfri plats. Isfrianordning ingår ej.........
Medlemsavgift.......................................................................................
Elkostnad per KWh...............................................................................
Båtlyft lyftdagar, båt med båtplatsmärke/landplatsmärke...........
Båtlyft övrig tid, båt med båtplatsmärke/landplatsmärke............
Båtlyft båt utan båtplatsmärke/landplatsmärke.............................
Plats för båtlyft med kranbil................................................................
Mastkran.................................................................................................
Ramp.avg båtplatsinnehavare, ska ha båtplatsmärke..................
Ramp.avg ej båtplatsinnehavare, upp eller ner...............................
Ramp.avg årsavgift, med båtplatsmärke ”R”...................................
Traktor-transp. inom tätort, maxvikt av traktorvikt.........................
Bastuavgift.............................................................................................
Hyra klubbhus, medlem.......................................................................
Hyra klubbhus, förening/år..................................................................
Arrende sjöbodstomt...........................................................................
Båt på land, vinter, båt med båtplats.................................................
Båt på land, sommar/vinter, båt utan båtplats <7m......................
Båt på land, sommar/vinter, båt utan båtplats >7m......................
Extrabåt på land, sommar/vinter, <7m.............................................
Extrabåt på land, sommar/vinter, >7m.............................................
Båtvagn sommar/vinter, ej båtplatsinnehavare..............................
Båtvagn/vagga sommar, för båt med båtplats...............................
Båttält sommar, avsedd plats.............................................................
Straffavgift, båt kvar vid brygga efter 1/11......................................

Övriga avgifter
Straffavgift ej genomförd vakt...........................................................
Båtvagn/vagga sommar eller vinter, båt utan båtplats.................
Påminnelseavgift, faktura...................................................................
Låneplats före 1 augusti.....................................................................
Låneplats efter 1 augusti....................................................................

 

50 % av sommaravgift
1200:-
200:-
1,30:-. Faktisk kostn + 5 %.
200:-
500:-
1000:-
500:-
0:-
0:-
40:-
600:-
300:-
40:-
500:-
1500:-
350:-
0:-
1000:-
1750:-
400:-
800:-
400:-
0:-
800:-
50 % av båtplatsavgift


1000:-
400:-
100:-
full avgift
50 % av årsavgift

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap