Toa-avfall

Inom hamnområdet finns toaletter som ska användas under tid då båtägare vistas inom hamnanläggningen. Toaletterna är anslutna till kommunalt avlopp. Daglig städning sker under säsongen av tjänstgörande vakter.

Tömningsanordning för båttoaletter som är anslutet till kommunalt avlopp finns vid servicebryggan. Tömning av portabla toaletter ska ske i särskild utslagsvask som finns vid toalettbyggnaden. För allas trevnad är det viktigt att eventuellt spill tas om hand av var och en som använder utslagsvasken.

Vi uppmanar alla som har toalett ombord att använda sig av tömningsmöjligheten iland och ej tömma toaletten ute i sjön.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap