Båtplatsinformation, ansökan och villkor!

Det är idag kö till båtplatser i Tegelvikens hamn. Klubben arbetar kontinuerligt för att förbättra möjligheterna att fler skall kunna få tillgång till en, för båten, lämplig plats.

Klubben har dels en extern kölista med betalande sökande, dels en för medlemmar som redan har båtplats som vill byta till annan plats p g a båtbyte.

Beträffande fördelning av båtplatser sker detta efter dessa kölistor där medlem med båtplats har företräde.

Du som har en båtplats men har för avsikt att inte utnyttja din plats under en säsong, är det för klubben till stor hjälp att meddela detta, vilket ger möjlighet att tillfälligt hyra ut den i andra hand till någon i kön.

För info, hör av dig till: Båtplatsansvarig >>

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap