Vaktinstruktion och vaktlista via BAS

Vaktlistan förmedlas via Svenska Båtunionens Administrativa System BAS. På grund av uppdatering av BAS-systemet kan ännu inte en komplett vaktlista för 2023-2024 köras fram. Vaktlistorna görs därför för varje brygga i taget och kommer att fyllas på efter hand. Aktuell lista hittar du i vaktlokalens pärm. Du kommer att få påminnelse om din vakt skickad som SMS som tidigare.

Vakthållning
Alla klubbens medlemmar är skyldiga att gå vakt.
Du som har båtplats ansvarar själv för att vakten bemannas även om platsen är utlånad. Har du förhinder att gå vakt kan/får du själv byta/skifta datum med någon annan enligt vaktlistan. 
Utebliven vakt debiteras med 1 000 kr.
Var noga med att läsa igenom vaktinstruktionerna innan påbörjad vaktgång. Fyll i vaktlistan med namn och medlemsnummer. Texta tydligt!

Arbetsplikt
Alla medlemmar med båtplats har arbetsplikt. När just du har arbetsplikt meddelas via mail eller sms, och du är per automatik anmäld.

Om du inte kan medverka vid det tillfälle du tilldelats måste du själv byta med en annan person eller närvara vid någon av de övriga arbetsdagarna

Om du väljer att inte deltaga debiteras du en "friköpsavgift" på 500 kr. Vi ser gärna att man kommer och umgås under arbetsdagen även om man inte kan delta i fysiskt arbete av olika skäl. Då vi inte har redskap till alla ser vi gärna att man tar med egna.

Vid frågor angående din vakt eller arbetsplikt kan du maila till: 
info@mbktegelviken.se

Vaktinstruktioner

Ladda ner PDF >>

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap