Bränsle / Oljor

Vi förutsätter att medlemmarna i största möjliga mån använder de miljövänliga drivmedel, t.ex. alkylatbensin för äldre tvåtaktare, och oljor som finns att tillgå. Även bör inom klubben endast användas miljöklassade bottenfärger. Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material som bäst skonar miljön.

Varje båtägare som fyller på bränsle inom hamnanläggningen ska säkerställa att risken för spill är minimal.

Om ändå olyckan är framme ska räddningstjänsten i Motala kontaktas på telefon 112. Absorbtionsmateriel för oljespill på land finns utplacerat intill boden för miljöfarligt avfall.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap