Vinterförvaring på planen
Alla båtar ställs på plats i rätt område efter storlek och i den ordning platserna är numrerade på kartan med start från pilen. 
Numreringen är en uppskattning på antalet båtar. Tältinnehavare parkerar i sitt tält. Inga "privata" platser får förekomma. 
Båtar i röd rad parkeras vinklade mot lyftkranen för att underlätta transport vid sjösättning-

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap