Integritetspolicy GDPR

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Motala Båtklubb Tegelviken är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som sker
inom ramen för klubbens verksamhet. Här kan du läsa om klubbens integritetspolicy. Ladda ner PDF >>

Kameraövervakning med bildupptagning inom hamnområdet (innanför grindarna). 
Båtklubbens syfte med kameraövervakning är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, samt för att underlätta utredning och/eller lagföring av brott. Inspelat material kommer att lagras maximalt i 14 dagar. Inom båtklubben kommer, som utgångspunkt, endast ordförande och vice ordförande att ha tillgång till inspelat bildmaterial.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap