BrickBay Cup!

Som väntat vann Lennart och Benny sina respektive klasser. Rött betyder ej deltagit och placering blir antal deltagare på segling+1. Lennart har fått det hedervärda uppdraget med priser. Lillis som arrangör av tävlingen, kallar till ett litet samkväm med prisutdelning!


Resultat 8/4

Klass BEILI:

1:a Lennart Öreteg (5), 2, 1
2:a Staffan Bergström (4), 1, 3
3:a Göran Öreteg 1, 4, (4)
4:a Lasse Löfgren 2, (3), 2
5:a Hans-Erik Öreteg 3, 5, (5)

Klass övriga:

1:a Magnus Hjalmarsson (1), 1, 1
2:a Rasmus Karlsson (3), 2, 2
3:a Benny Nilsson 2, 3, (3)


Resultat 22/4

Klass BEILI:

1:a Lennart Öreteg (1), 1, 1
2:a Lasse Löfgren (3), 2, 2
3:a Staffan Bergström 2, 3, (4)
4:a Hans-Erik Öreteg (5), 4, 3
5:a Göran Öreteg  4, 5, (5)

Klass övriga:

1:a Benny Nilsson 1, 1, (1)

Ingått i grupp BEILI (5), 4, 3

 


Resultat 6/5

Klass BEILI:

1:a Lennart Öreteg (2), 1, 1
2:a Staffan Bergström 1, 2, (5)
3:a Göran Öreteg  3, (4), 3
4:a Hans-Erik Öreteg (4), 3, 4
5:a Lasse Löfgren (5), 5, 2

Klass övriga:

1:a Benny Nilsson 1, 1, (1)

Ingått i grupp BEILI 3, 3, 5


Resultat 24/5

Klass BEILI:

1:a Lennart Öreteg (1), 1, 1
2:a Hans-Erik Öreteg (2), 2, 2
3:a Göran Öreteg  3, (3), 3

Klass övriga:

1:a Benny Nilsson 1, 1, (1)

Ingått i grupp BEILI 1, 1, 3


Resultat 31/5

1:a Lennart Öreteg
2:a Hans-Erik Öreteg
3:a Göran Öreteg
DNF Lars Löfgren


Resultat 26/8 samt inst. 19/8

Klass BEILI:

1:a Lennart Öreteg (1), 1, 1
2:a Hans-Erik Öreteg 1, 2, (3)
3:a Göran Öreteg  2, (3), 2

1:a Lennart Öreteg (3), 1, 1
2:a Hans-Erik Öreteg 1, 2, (3)
3:a Göran Öreteg 2, (3), 2

Klass övriga:

1:a Benny Nilsson 1, 1, (1)

Ingått i grupp BEILI 1, 2, 3


Resultat 3/9

Efter en rafflande upplösning med en avgörande 4.e segling slutade ställningen enligt följande.

1:a Göran Öreteg (3), 2, 1, 1
2:a Lars Löfgren 2, 1, (3), 2
3:a Lillis Öreteg 1, 3, 2, (3)


Resultat 10/9

Med mycket svaga vindar genomfördes den näst sista seglingen i Brick Bay Cup. Resultat enligt nedan.

1:a Lillis Öreteg 1, 1, (1)
2:a Lars Löfgren 2, 2, (2)
3:a Göran Öreteg 3, 3, (3)

 

Vill poängtera trots att Lasse Löfgrens båt hade en hel sjöbotten med sig kom han tvåa och det var enbart därför som Lillis blev etta.


Resultat 24/9

1:a Lennart Öreteg 1, 1, (1)
2:a Lillis Öreteg 2, 2, (2)
3:a Göran Öreteg 3, 3, (3)

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap