Sjösättning / Upptagning / Viktiga datum

MBK Tegelviken ansvarar för sjösättning och upptagning av båtar som kräver lyft från och till vagn eller vagga.
Anläggningen är dimensionerad för lyft upp till max 17 ton.
Bokning för lyft under ordinarie datum sker via klubbens bokningssystem i BAS. Vägbeskrivning och info 
om h
ur du kommer di t finns på hemsidans första sida.  Följ samma instruktion som för bokning av bastu.  
Sjösättning/upptagning sker i turordning enl. nummersystem vid lyftdagen. Anmäl din närvaro vid kranboden!

För lyft under ej ordinarie datum, kontakta hamnkommitténs sammankallande: Staffan Bergström 070-418 79 09

Du måste hämta ut ditt båtplatsmärke för att få din båt sjösatt. Datum för utlämning, se nedan alt. länk "Båtplatsmärke".


Utlämning båtplatsmärke 2024

Söndagen 24 mars kl 10.00-12.00.
Lördagen 6 april, lördagen 13 april kl 10.00-12.00
och onsdagen 17 april 17.00-19.00.
Onsdagen 1 maj kl 10.00-12.00.
Utlämning sker i klubbhuset, glöm inte försäkringsbrev!


Trivsel- / arbetsdagar 2024

Lördagen den 6 april. Gäller båtplatser på brygga C och D.
Lördagen den 7 sept. 
Gäller båtplatser på brygga E och F.
Start kl 09.30. Kallelse skickas ut via sms alt. mail!


Sjösättningsdagar 2024

Sönd 14 april, lörd 20 april, sönd 28 april.
Lörd 4 maj, sönd 5 maj, sönd 12 maj.
Start kl 08.00, efter turordning. Bokning sker i BAS. 
Kostnad för båtlyft under "Övrig tid", se Avgifter >>.


Upptagningsdagar 2024

Sönd 15 sept, lörd 21 sept, sönd 29 sept.
Lörd 5 okt, sönd 13 okt, lörd 19 okt, lörd 26 okt.
Start kl 08.00, efter turordning. Bokning sker i system BAS.
Reservation för eventuella ändringar.


Årsmöte 2024

Välkommen till klubbhuset onsdagen den 20 mars kl 19.00 för årsmöte med sedvanliga mötesförhandlingar,


Höstmöte 2024

Välkommen till klubbhuset onsdagen den 23 oktober kl 19.00 för höstmöte med sedvanliga mötesförhandlingar.

Tänk på det här!

  1. Parkera inte så att sjösättning/upptagning vid ramp och kran försvåras eller hanteringen av master hindras. Se skyltning!
  2. Städa din uppställningsplats efter sjösättningen.
  3. Överblivet virke skall läggas på angiven plats.
  4. Vid sjösättning/upptagning hjälps vi åt med varandras båtar för ett "bra flyt". Lyft sker efter turordning i nummersystemet.
  5. Se till att vagn/vagga är i god ordning innan upptagning.
  6. Lyftpersonal har, av säkerhetsskäl, rätt att neka lyft till/från undermålig vagn/vagga.
  7. Märk upp din båt, vagn, mast och jolle med bryggplatsmärke.


Kompressor !

Om du behöver fylla på luft i båtvagnens däck finns en   
inmonterad kompressor med slangvinda på väggen vid mastkranboden!

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap