Sjösättning / Upptagning / Viktiga datum

MBK Tegelviken ansvarar för sjösättning och upptagning av båtar som kräver lyft från och till vagn eller vagga.
Anläggningen är dimensionerad för lyft upp till max 20 ton.
Bokning för lyft under ordinarie datum sker via klubbens bokningssystem i BAS. Vägbeskrivning och info 
om h
ur du kommer di t finns på hemsidans första sida.  Följ samma instruktion som för bokning av bastu.  
Sjösättning/upptagning sker i turordning enl. nummersystem vid lyftdagen. Anmäl din närvaro vid kranboden!

För lyft under ej ordinarie datum, kontakta hamnkommitténs sammankallande: Staffan Bergström 070-418 79 09

Du måste hämta ut ditt båtplatsmärke för att få din båt sjösatt. Datum för utlämning, se nedan alt. länk "Båtplatsmärke".


Utlämning båtplatsmärke 2023

Söndagen 2 april och lördagen 22 april kl 10.00-12.00.
Onsdagar 3 maj och 10 maj kl 17.00-19.00.
Utlämning sker i klubbhuset.


Trivsel- / arbetsdagar 2023

Lördagen den 15/4. Gäller båtplatser på brygga G och H.
Lördagen den 9/9. 
Gäller båtplatser på brygga A och B.
Start kl 09.30. Kallelse skickas ut via sms alt. mail!


Sjösättningsdagar 2023

Sönd 23 april, lörd 29 april.
S
önd 7 maj, lörd - sönd 13 - 14 maj, sönd 21 maj.
Start kl 08.00, efter turordning. Bokning sker i BAS. 
Kostnad för båtlyft under "Övrig tid", se Avgifter >>.


Upptagningsdagar 2023

Sönd 17 sept, lörd 23 sept.
Sönd 1 okt, lörd 7 okt, sönd 15 okt, lörd 21 okt, sönd 29 okt.
Start kl 08.00, efter turordning. Bokning sker i system BAS.
Reservation för eventuella ändringar.


Årsmöte 2023

Välkommen till klubbhuset torsdagen den 23 mars kl 19.00 för årsmöte med sedvanliga mötesförhandlingar,


Höstmöte 2023

Välkommen till klubbhuset torsdagen den 26 oktober kl 19.00 för höstmöte med sedvanliga mötesförhandlingar.

Tänk på det här!

  1. Parkera inte så att sjösättning/upptagning vid ramp och kran försvåras eller hanteringen av master hindras. Se skyltning!
  2. Städa din uppställningsplats efter sjösättningen.
  3. Överblivet virke skall läggas på angiven plats.
  4. Vid sjösättning/upptagning hjälps vi åt med varandras båtar för ett "bra flyt". Lyft sker efter turordning i nummersystemet.
  5. Se till att vagn/vagga är i god ordning innan upptagning.
  6. Lyftpersonal har, av säkerhetsskäl, rätt att neka lyft till/från undermålig vagn/vagga.
  7. Märk upp din båt, vagn, mast och jolle med bryggplatsmärke.


Kompressor !

Om du behöver fylla på luft i båtvagnens däck finns en   
inmonterad kompressor med slangvinda på väggen vid mastkranboden!

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap