Kontrollmärkning, utlämning av båtplatsmärke

Båtplatsmärke krävs för alla båtar förtöjda vid klubbens bryggor. Om inte märket hämtats ut äger klubben rätten att disponera platsen för tillfällig uthyrning!

Viktig information

Alla båtar inom klubbens område skall ha ett fullgott försäkringsskydd för eventuella skador som kan uppstå på t ex egen eller andras båtar vid hantering inom området. Klubben har också ett behov av att kunna identifiera båtar, vagnar och övriga tillbehör och dess ägare. Dels om något händer, men också för att säkerställa att rätt båt ligger på rätt plats och dessutom få ordning på "herrelösa" jollar och master.

Ett båtplatsmärke med båtplatsnummer skall finnas på varje båt som visar att båten ligger på anvisad plats. 
För att få ett kontrollmärke skall ett giltigt försäkrings-
besked
 uppvisas (utöver att båtplatsavgift erlagts).

Båtar som genom klubbens försorg hyr i andra hand eller lånar plats, kommer att få ett speciellt L-märke. Omärkta båtar har inte rätt att ligga förtöjda på MBKT;s bryggor och kommer att flyttas.

Utlämningsdatum

Sönd 24/3, lörd 6/4 och 13/4  kl 10-12
Onsd 17/4 kl  17-19 och 1/5 kl 10-12
Plats: Tegelvikens klubbhus.

Varje båtplats erhåller ett ark innehållande 4 st självhäftande märken som i förekommande fall måste sättas på. 

Ett runt båtplatsmärke för båten, ett båtvagnsmärke, ett för jolle samt i förekommande fall ett mastmärke.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap