Lyft av båt med kranbil vid Motala Båtklubb Tegelviken

 1. Klubben tar inget ansvar för lyft som sker med mobilkran, vare sig för båtar, mobilkran eller övriga skador på mark, spolplatta eller annan egendom.
 2. Båtägaren (=uppdragsgivare) skall säkerställa att gällande försäkringar finns som täcker ev skador på ovanstående. Om så inte är fallet skall båtägaren vara ersättningsskyldig.
 3. Vid lyft skall båtägaren se till att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtas, t ex;
  1. Att avståndet till kajkanten (marken) är minst i linje med spolplattans ytterkant
  2. Att yttrycket för mobilkranens stödben minimeras genom att maximalt stora plattor används för att minimera belastning
  3. Att kranen i övrigt placeras så inga skador sker på underlag, spolplatta osv.
  4. Att området runt kranens arbetsområde hålls avlyst för förbipasserande
  5. Att det företag som anlitas för utförande av lyft följer gällande föreskrifter och har gällande försäkringar
 4. Lyft med mobilkran skall ske utanför ordinarie sjösättningstider, och tiden skall planeras i god tid tillsammans med representant för hamnkommittén för att inte störa övrig verksamhet.
 5. Avgift skall erläggas till klubben i enlighet med priset för lyft utanför ordinarie sjösättningstid, vilket utgör ersättning för traktortransport av båt och vagn. Betalning kan göras via swish nr 1231615210.
 6. Området kring kajkanten skall innan lyft dokumenteras och fotograferas för att undvika missförstånd om ev skador på klubbens egendom.
 7. Vid missbruk av ovanstående, eller vid misstanke om risk för personer och/eller egendom, har klubben rätt att avbryta lyft utan ersättningsskyldighet för kranhyra eller liknande.
Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap