Anslutning till landbaserar elnätet!

Instruktioner för anslutning av fritidsbåtar till landbaserat elnät, direkt eller via en ombordmonterad isolertransformator.

I denna småbåtshamn finns möjlighet att elansluta fritidsbåtar till ett landbaserat elnät som är direkt förbundet med jord.
Om båten ansluts till det landbaserade elnätet och om du inte har en isolertransformator monterad ombord, kan din båt och intilliggande båtar rostskadas på grund av elektrolys.

Vid ankomst

a) Uttagen i denna hamn har en spänning av 230 V, 50 Hz. Uttagen är av industriutförande enligt SS-EN 60309-2, klockläge 6h.

b) Din båt får inte under några omständigheter anslutas till andra uttag än anvisade uttag.

c) Åtgärder skall vidtas så att båtens anslutningskabel inte faller i vattnet om den skulle lossna.

d) Endast en båt får anslutas till varje uttag.

e) Anslutningskabeln får inte skarvas.

f) Kontrollera och, vid behov, rengör båtens intag innan du ansluter det. Fukt och salt kan orsaka fara.

g) Personer som inte är fackkunniga får inte göra ändringar eller utföra reparationer. Om problem uppstår, ta kontakt med hamnpersonalen.

Före avfärd

a) Försäkra dig om att matningen är frånkopplad och att anslutningskabeln inte sitter fast.

b) Koppla loss anslutningskabeln från uttaget på bryggan innan du drar ur stickproppen från båtens intag. Stäng sedan eventuella skyddslock över intaget så att vatten inte kan tränga in. Anslutningskabeln skall rullas ihop och förvaras i ett torrt utrymme så att den inte skadas.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap