Sanitetsanläggning och sophantering

En särskild miljöstation är uppförd inom hamnområdet där medlemmar kan lämna sorterat avfall som uppkommer i samband med utnyttjande av fritidsbåten. Miljöstationen omfattar fraktionerna brännbart (hushållsavfall), glas; färgat och ofärgat samt metall. Obs, allt annat avfall eller skräp, som inte kan härledas till miljöstationens kärl, är inte tillåtet att dumpa!

Din pant räddar liv!

Sjöräddningssällskapet har placerat en återvinningsbehållare för öl- och läskburkar där du bidrar med din pant till uppbyggnad av SSRS nya räddningsstation i Motala. Lägg din pant här för ett säkrare sjöliv!

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap