Inga Beckeman medlem av Sjöräddningssällskapet!


I Sjöräddningssällskapets räddningsstation Vadstena-Motala har vi både sommar- och vinterbesättning. Alla är inte med i båda. Vi som är med i vinterjourlagen har en svävare som vi kan förflytta med trailer till vilka vattenområden som helst, bara där finns möjlighet att ta sig fram med trailern och sjösätta. Den har till och med blivit larmad till västkusten. Med svävaren kan vi ta oss ut på isar som inte går att ta sig igenom med båt och som inte bär varken för att gå på eller för vindtrycket från helikopter. Svävaren tar sig fram över vatten, is och land så länge underlaget är någorlunda jämnt.

Sjöräddningssällskapet bemannas av frivilliga besättningsmän och vår flotta. Driftskostnader täcks av donationer, insamlingar och medlemskap i SSRS.

Vårt uppdrag är att rädda liv till sjöss, alltså att transportera till ambulans eller annan sjukvårdsenhet. Medlemmar i SSRS tackas med att vi hjälper dem även om de inte är i livsfara, tex med bogsering till närmaste hamn om de fått motorstopp.

Vår svävare heter Vadstena Sparbank. Största donatorn till en båt eller svävare får namnge.

Vi som ingår i jourbesättning har jour var fjärde vecka och då är det dygnet runt som gäller (vi byter med varandra vid krockar med något annat som måste göras). Inom 15 minuter ska vi vara på rull om det är ett så kallat SAR-larm, vilket är det mest brådskande larmet. Det finns en rikstäckande sjö- och flygräddningscentral för alla organisationer som finns tillgängliga för räddningsverksamhet och det är denna central, JRCC, som bedömer hur brådskande ett ärende är. Det är också de som leder en räddningsaktion.

Under vår jourvecka passar vi på att öva. Det kan vara körteknik, bogsering, bärgning och annat vi kan behöva vara förberedda på, t ex sjukvård, och vi jobbar förstås även med underhållet av våra enheter.

Nu har vårt jourlag övat bärgning av person i vattnet, med lite olika scenarier.

Klicka för större bilder!

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap