Miljöfarligt avfall

Ett särskilt utrymme i miljöstationen är iordningställt för mottagning av spillolja, oljefilter samt batterier. Dessutom finns behållare med färgrester, lösningsmedel mm. Transport till återvinningscentral ombesörjs av klubben genom godkänd transportör av farligt avfall.

I samband med vårrustning och höstupptagning är risken för miljöpåverkan inom hamnområdet som störst då arbetet många gånger kräver användning av olika kemikalier vid t.ex. bottenmålning, slipnings-, målnings- och olika reparationsarbete av både trä och plastbåtar, avspolning av båtbottnar, spillolja i samband med oljebyte samt motorkonserveringsvätska vid vinterkonservering av motorer.

Majoriteten av klubbens båtar används endast i Vättern och/eller intilliggande sjösystem där endast bottenfärger av insjökvalitet behöver användas. Trots detta har MBK Tegelviken, som en av de första insjöhamnar, installerat en reningsanläggning för spillvatten vid båtbottentvätt.

Läs mer här...

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap