Bastu

På området finns en vedeldad bastu tillgänglig för klubbens medlemmar. 
Bokning sker digitalt 
med dator eller Ipad/mobil 
via BAS, se hemsidans startsida hur du loggar in.
Bastunyckeln hänger i klubbhusets entré och skall hängas tillbaka direkt efter avslutat bastubad.
Avgiften 40 kr per person betalas via swish nr 1234582714. Bastun får disponeras under 2,5 tim.
Klubbens tillgång till ved är begränsad därför är egen medtagen ved en garanti för ett varmt bastubad!

OBS! Bastubad är endast tillåtet under bokningsbar tid 07.00-22.00. 

Städning av bastu, omgivning och övriga utrymmen skall naturligtvis ske, för allas trevnad, efter varje tillfälle!

OBS, plåtkärl för aska finns utanför bastualtanen! 

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap