Folke Dahlberg-sällskapet

"Ett Folke Dahlberg Sällskap…det låter som en missriktad föresats - stick i stäv mot den lågmälda integritet som markeras i Dahlbergs ord och bilder, avståndstagandet i hans livshållning. Ändå grundades, i förvissning om att det har fog för sig, Folke Dahlberg Sällskapet den 1 november 2002."

Detta är inledningsraderna i den folder om Folke Dahlberg Sällskapet som delades ut vid klubbens höstmöte. Du kan läsa mer om honom på sällskapets egen hemsida. Klicka på bilden!
Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap