Avfall

En särskild miljöstation är uppförd inom hamnområdet där medlemmar kan lämna sorterat avfall som uppkommer i samband med utnyttjande av fritidsbåten.

Miljöstationen omfattar fraktionerna brännbart (hushållsavfall), glas; färgat och ofärgat samt metall.

Sopor som inte kan sorteras i någon av dessa kärl får inte dumpas i stationen utan måste lämnas till kommunens återvinningsstationer. Klubben har inte resurser att ombesörja sortering och transporter.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap