Pirreparation

Lördagen 24 februari 2013 startade reparationsarbete av piren och brygga A.

Ett projekt som ska leda fram till en ny struktur i hamnen. Piren kommer att byggas om med en konstruktion av pålad stålspont som kantavslutning mot bryggplatserna. Ett arbete som kräver utgrävning av befintligt bryggfundament, från B-bryggans landinfästning, runt bunkringsbryggan och båtkranen, ut till pirens yttre ände och eventuellt med en förlängning av ca 10 meter. Projektet startade med ett förarbete att plocka bort bommar, koppla bort el och göra klart för nedmongtering av mastkranen.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap