Till Dig som står i kö för båtplats

Som ett led i att vi genomför vissa förändringar när det gäller båtplatsavtalet, framförallt när det gäller andrahandsuthyrningen, kommer vi även att göra förändringar när det gäller kön till båtplatser.Vi genomför förändringarna i hopp om att vi ska få en, av båtklubben, bättre kontrollerad omsättning av båtplatserna. Dessa förändringar kommer att gynna de som står i kö. Vi är dock väl medvetna om att det kommer att ta viss tid innan vi ser resultatet av förändringarna. Syftet med redovisade förändringar är att underlätta administrationen av båtplatskön.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap