Verksamhetsbeskrivning av hamnanläggningen

I MBTK:s hamn, som arrenderas av Motala kommun, finns ca 500 båtplatser. Fritidsbåtarna varierar i storlek från den enkla roddbåten till båtar över 45 fot. Inom hamnområdet finns ett område för vinteruppställning.

MBTK ansvarar för sjösättning och upptagning av de båtar som kräver lyft på vagn eller vagga.

Till anläggningen hör även en sjösättningsramp där medlemmar och övriga kan sjösätta på egen hand mot avgift.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap