Kräftfiske 2017

Fredagen den 7 augusti går startskottet för 2017 års kräftfiske på klubbens arrenderade vatten.

Kräftfisket är uppdelat i två månadsperioder, augusti och september, vilket ger möjlighet till två fiskeperioder med max 5 fiskare per dag!
Anmälan görs via lista i klubblokalen.

Har du några frågor ring Stoffe 070-289 30 50

Regler för kräftfiske:

  • Du måste vara medlem i MBK Tegelviken.
  • Fiske sker f.o.m. den 7 augusti t.o.m. 17 september 2017.
  • Fisket påbörjas kl. 17.00 och avslutas kl. 07.00 påföljande morgon.
  • Antalet burar är max 10 st per fisketillfälle.
  • Burarna läggs med sammanhängande lina vinkelrätt från land.
  • Linan skall vara märkt i båda ändar med klot av samma färg samt vara märkta med båtplatsnummer.
  • Burarna skall vara utrustade med två utgångshål med 28 mm diameter, placerade diagonalt på varje bur.
  • Minimimått på kräfta är 10 cm, mätt från huvud till utsträckt stjärt.
  • All utrustning står respektive fiskare för.
  • Fiskeområdet är utmärkt med röda bojar.

Länk till Länsstyrelsen >> eller www.vattern.org >>

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap