Kräftfiske 2021 avslutat!

Kräftfiske på klubbens arrenderade vatten f.o.m 6 aug. t.o.m 12 sept. för dig som är medlem och har båtplats.

Kräftfisket är uppdelat i två månadsperioder, augusti och september, vilket ger dig möjlighet till två fisketillfällen.
Ett i augusti och ett i september per båtplats.

Anmälan görs via lista i klubblokalen.

Har du några frågor ring Ulf Karlsson 070-289 30 50

Regler för kräftfiske:

Du måste vara medlem och ha båtplats i MBK Tegelviken.
Fiske sker f.o.m. den 6 augusti t.o.m. 12 september 2021.
Fisket påbörjas kl. 17.00 och avslutas kl. 07.00 påföljande morgon.
Antalet burar är max 10 st per fisketillfälle.
Burarna läggs med sammanhängande lina vinkelrätt från land.
Linan skall vara märkt i båda ändar med klot av samma färg samt vara märkta med ditt båtplatsnummer.
Burarna skall vara utrustade med två utgångshål med 28 mm diameter, placerade diagonalt på varje bur.
Minimimått på kräfta är 10 cm, mätt från huvud till utsträckt stjärt.
All utrustning står respektive fiskare för.
Fiskeområdet är utmärkt med röda bojar.

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap