Sjösättning / Upptagning

MBK Tegelviken ansvarar för sjösättning och upptagning av de båtar som kräver lyft från och till vagn eller vagga.
Anläggningen är dimensionerad för lyft upp till max 10 ton. Bokning för lyft sker, under ordinarie datum, via bokningslista.
Du måste hämta ut ditt båtplatsmärke för att få din båt sjösatt.

Regler för lyft med mobilkran >>


Sjösättningsdagar 2018

April: Lörd. 28/4
Maj: Lörd. 5/5, lörd 12/5, sönd. 13/5, lörd 19/5, sönd. 27/5 Juni: Lörd. 2/6
Sjösättning början kl 08.00. Inga lyft får ske utan båtplats- 
märke, 
en garanti för att båten är försäkrad!

Upptagningsdagarna 2018

Sept: Sönd. 16/9, lörd. 22/9, lörd.29/9. 
Okt: Lörd. 6/10, lörd. 13/10, lörd. 20/10, sönd. 21/10.
Samtliga anmälda på respektive dag ska närvara när upptagning början kl 08.00.


Trivseldagar 2018

Lörd. 21/4, lörd. 26/5, lörd. 15/9. Start kl 10.00.


Höstmöte 2018

Torsdag 25 oktober kl 19.00 i klubbhuset.

Tänk på det här!

  1. Parkera inte så att sjösättning/upptagning vid ramp och kran försvåras eller hanteringen av master hindras.
  2. Städa din uppställningsplats efter sjösättningen.
  3. Överblivet virke skall läggas på angiven plats.
  4. På sjösättning/upptagning hjälps vi åt med varandras båtar för att få ett "bra flyt".
  5. Se till att vagn/vagga är i ordning innan upptagning.
  6. Lyftpersonal har, av säkerhetsskäl, rätt att neka lyft till undermålig vagn/vagga.
  7. Märk upp din båt, vagn, mast och jolle med bryggplatsmärke.
Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap