Sjösättning / Upptagning

MBK Tegelviken ansvarar för sjösättning och upptagning av de båtar som kräver lyft från och till vagn eller vagga.
Anläggningen är dimensionerad för lyft upp till max 20 ton. Bokning för lyft sker, under ordinarie datum, via bokningslista.
Du måste hämta ut ditt båtplatsmärke för att få din båt sjösatt. Datum för utlämning, se länk "Kontrollmärkning".

Regler för lyft med mobilkran >>


Sjösättningsdagar 2019

27 april, 4 maj, 11-12 maj, 18 maj, 26 maj, 1 juni.
Extradag söndagen 2 juni. Alla med start kl 08.00.
Vill du sjösätta 27 april, kontakta info@mbktegelviken.se för att hämta ditt båtplatsmärke före ordinarie märkestid kl 10.00.

Upptagningsdagar 2019

Sönd 29/9, lörd 5/10, lörd 12/10, lörd 19/10, sönd 20/10, lörd 26/10, sönd 27/10.
Alla med start kl 08.00.


Trivseldagar 2019

13 april, 25 maj, 14 sept. Start kl 10.00 vid klubbhuset.


Höstmöte 2019

Klubbens höstmöte hålls den 24 oktober kl 19.00 i klubbhuset och inleds med information om Vätterns vatten, fiskbestånd och ekologiska system. Kallelse skickas separat via mail och via anslag. Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast 3 oktober. Välkommen!

Tänk på det här!

  1. Parkera inte så att sjösättning/upptagning vid ramp och kran försvåras eller hanteringen av master hindras. Se skyltning!
  2. Städa din uppställningsplats efter sjösättningen.
  3. Överblivet virke skall läggas på angiven plats.
  4. På sjösättning/upptagning hjälps vi åt med varandras båtar för att få ett "bra flyt".
  5. Se till att vagn/vagga är i ordning innan upptagning.
  6. Lyftpersonal har, av säkerhetsskäl, rätt att neka lyft till/från undermålig vagn/vagga.
  7. Märk upp din båt, vagn, mast och jolle med bryggplatsmärke.
Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap