Sjösättning / Upptagning

MBK Tegelviken ansvarar för sjösättning och upptagning av de båtar som kräver lyft från och till vagn eller vagga.
Anläggningen är dimensionerad för lyft upp till max 20 ton. Bokning för lyft sker, under ordinarie datum, via bokningslista.
Du måste hämta ut ditt båtplatsmärke för att få din båt sjösatt.

Regler för lyft med mobilkran >>


Sjösättningsdagar 2019

Ännu ej fastställda.

Upptagningsdagar 2019

Ännu ej fastställda.


Trivseldagar 2019

Ännu ej fastställda.


Höstmöte 2019

Ännu ej fastställt.

Tänk på det här!

  1. Parkera inte så att sjösättning/upptagning vid ramp och kran försvåras eller hanteringen av master hindras.
  2. Städa din uppställningsplats efter sjösättningen.
  3. Överblivet virke skall läggas på angiven plats.
  4. På sjösättning/upptagning hjälps vi åt med varandras båtar för att få ett "bra flyt".
  5. Se till att vagn/vagga är i ordning innan upptagning.
  6. Lyftpersonal har, av säkerhetsskäl, rätt att neka lyft till undermålig vagn/vagga.
  7. Märk upp din båt, vagn, mast och jolle med bryggplatsmärke.
Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap