Sjösättning och Upptagning

MBK Tegelviken ansvarar för sjösättning och upptagning av de båtar som kräver lyft från och till vagn eller vagga.
Anläggningen är dimensionerad för lyft upp till max 20 ton.
Bokning för lyft under ordinarie datum sker via klubbens bokningssystem i BAS. Vägbeskrivning och info 
om h
ur du kommer dit finns på hemsidans första sida. Följ samma instruktion som för bokning av bastu. 
Sjösättning/upptagning sker i turordning enl. nummersystem vid lyftdagen. Anmäl din närvoro vid kranboden!

För lyft under ej ordinarie datum, kontakta hamnkommitténs sammankallande: Tommy Karlsson,  070-601 95 27

Du måste hämta ut ditt båtplatsmärke för att få din båt sjösatt. Datum för utlämning, se nedan alt. länk "Båtplatsmärke".


Upptagningsdagar 2021

Sönd 19 sept, lörd 25 sept.
Lörd 2 okt, sönd 10 okt, lörd 16 okt, sönd 24 okt, lörd 30 okt.
Start kl 08.00, efter turordning. Bokning sker i system BAS, se startsidan för information.
Reservation för eventuell ändring.

Sjösättningsdagar 2021

Lörd 24 april, sönd 2 maj, lörd - sönd 8 - 9 maj,
lörd - sönd 15 - 16 maj, sönd 23 maj.
Start kl 08.00, efter turordning. Bokning sker i BAS.
Extra dagar torsdag 27/5, tisdag 1/6, kl 17.00-19.00.
Kostnad för lyft "Övrig tid", se Avgifter.


Trivsel/arbetsdagar 2021

Arbetsdagen 29 maj är inställd! 
Arbetsdagen 2 oktober är inställd!


Höstmöte 2021

Klubbens höstmöte hålls den 28 oktober i klubbhuset
med start kl 19.00.


Utlämning av båtplatsmärke

Utlämning skedde i klubbhuset under gällande restriktioner!
Måndagar 19 april och 26 april kl 17.00-19.00.

Söndag 9 maj kl 10.00-12.00.
Måndagar 17 maj och 24 maj kl 17.00-19.00.

För att hämta ditt märke, kontakta "Båtplatsansvarig"!

Tänk på det här!

  1. Parkera inte så att sjösättning/upptagning vid ramp och kran försvåras eller hanteringen av master hindras. Se skyltning!
  2. Städa din uppställningsplats efter sjösättningen.
  3. Överblivet virke skall läggas på angiven plats.
  4. Vid sjösättning/upptagning hjälps vi åt med varandras båtar för ett "bra flyt". Lyft sker efter turordning i nummersystemet.
  5. Se till att vagn/vagga är i god ordning innan upptagning.
  6. Lyftpersonal har, av säkerhetsskäl, rätt att neka lyft till/från undermålig vagn/vagga.
  7. Märk upp din båt, vagn, mast och jolle med bryggplatsmärke.


Kompressor !

Om du behöver fylla på luft i båtvagnens däck finns en   
inmonterad kompressor med slangvinda på väggen vid mastkranboden!

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap