Sjösättning och Upptagning

MBK Tegelviken ansvarar för sjösättning och upptagning av de båtar som kräver lyft från och till vagn eller vagga.
Anläggningen är dimensionerad för lyft upp till max 20 ton.
Bokning för lyft sker, under ordinarie datum, via klubbens nya bokningssystem i BAS. Vägbeskrivning och info 
om h
ur du kommer dit finns på hemsidans första sida. Följ samma instruktion som för bokning av bastun. 
Sjösättning/upptagning sker i turordning enl. nummersystem vid lyftdagen. 

Anmäl din närvoro vid kranboden!
OBS! Du måste hämta ut ditt båtplatsmärke för att få din båt sjösatt. Datum för utlämning, se länk "Kontrollmärkning".


Sjösättningsdagar 2021

Lörd 24 april, sönd 2 maj, lörd - sönd 8 - 9 maj,
lörd - sönd 15 - 16 maj, sönd 23 maj.

Start kl 08.00, efter turordning. Bokning sker i BAS.

Upptagningsdagar 2021

Datum ej fastställt.


Trivsel/arbetsdagar 2021

29 maj och 2 oktober. Allt beroende på Coronavaccinering!


Årsmöte 2021

Klubbens årsmöte kommer att hållas digitalt den 25 mars.
Vidare information kommer att skickas ut.

Tänk på det här!

  1. Parkera inte så att sjösättning/upptagning vid ramp och kran försvåras eller hanteringen av master hindras. Se skyltning!
  2. Städa din uppställningsplats efter sjösättningen.
  3. Överblivet virke skall läggas på angiven plats.
  4. Vid sjösättning/upptagning hjälps vi åt med varandras båtar för ett "bra flyt". Lyft sker efter turordning i nummersystemet.
  5. Se till att vagn/vagga är i god ordning innan upptagning.
  6. Lyftpersonal har, av säkerhetsskäl, rätt att neka lyft till/från undermålig vagn/vagga.
  7. Märk upp din båt, vagn, mast och jolle med bryggplatsmärke.
Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap