Sjösättning och Upptagning

MBK Tegelviken ansvarar för sjösättning och upptagning av de båtar som kräver lyft från och till vagn eller vagga.
Anläggningen är dimensionerad för lyft upp till max 20 ton. Bokning för lyft sker, under ordinarie datum, via bokningslista placerad vid vaktstugans altan. Sjösättning/upptagning sker i turordning enl. nummersystem vid lyftdagen.
Anmäl din närvoro vid kranboden!
OBS! Du måste hämta ut ditt båtplatsmärke för att få din båt sjösatt. Datum för utlämning, se länk "Kontrollmärkning".


Sjösättningsdagar 2020

25 april, 2 maj, 9-10 maj, 16-17 maj, 24 maj.
Start kl 08.00, sjösättning efter turordning.

Upptagningsdagar 2020


Trivseldagar 2020

18 april, 30 maj inställda och flyttas till hösten.
Nya datum meddelas senare. 
12 september kvarstår. Start kl 10.00 vid klubbhuset.


Årsmöte 2020

Klubbens årsmöte hålls den 12 mars kl 19.00 i klubbhuset. Kallelse skickas separat via mail och via anslag. Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast onsd. 26 februari. Välkommen!

Tänk på det här!

  1. Parkera inte så att sjösättning/upptagning vid ramp och kran försvåras eller hanteringen av master hindras. Se skyltning!
  2. Städa din uppställningsplats efter sjösättningen.
  3. Överblivet virke skall läggas på angiven plats.
  4. Vid sjösättning/upptagning hjälps vi åt med varandras båtar för ett "bra flyt". Lyft sker efter turordning i nummersystemet.
  5. Se till att vagn/vagga är i god ordning innan upptagning.
  6. Lyftpersonal har, av säkerhetsskäl, rätt att neka lyft till/från undermålig vagn/vagga.
  7. Märk upp din båt, vagn, mast och jolle med bryggplatsmärke.
Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap