Sjösättning och Upptagning

MBK Tegelviken ansvarar för sjösättning och upptagning av båtar som kräver lyft från och till vagn eller vagga.
Anläggningen är dimensionerad för lyft upp till max 20 ton.
Bokning för lyft under ordinarie datum sker via klubbens bokningssystem i BAS. V ägbeskrivning och info 
om h
ur du kommer di t finns på hemsidans första sida.  Följ samma instruktion som för bokning av bastu.  
Sjösättning/upptagning sker i turordning enl. nummersystem vid lyftdagen. Anmäl din närvaro vid kranboden!

För lyft under ej ordinarie datum, kontakta hamnkommitténs sammankallande: Tommy Karlsson, 070-601 95 27

Du måste hämta ut ditt båtplatsmärke för att få din båt sjösatt. Datum för utlämning, se nedan alt. länk "Båtplatsmärke".


Sjösättningsdagar 2022

Sönd 24 april, lörd 30 april, 
S
önd 8 maj, lörd - sönd 14 - 15 maj, lörd 21 maj.
Start kl 08.00, efter turordning. Bokning sker i BAS. 
Kostnad för båtlyft under "Övrig tid", se Avgifter.

Upptagningsdagar 2021

Sönd 19 sept, lörd 25 sept.
Lörd 2 okt, sönd 10 okt, lörd 16 okt, sönd 24 okt, lörd 30 okt.
Start kl 08.00, efter turordning. Bokning sker i system BAS, se startsidan för information.
Reservation för eventuell ändring.


Utlämning av båtplatsmärke

Söndagar 10/4 och 24/4 kl 10.00-12.00 samt
onsdagar 4/5 och 11/5 kl 17.00-19.00.
Utlämning sker i klubbhuset.


Trivsel- / arbetsdagar 2022

Lördagen 23 april samt söndagen 22 maj. Start kl 09.30.


Tänk på det här!

  1. Parkera inte så att sjösättning/upptagning vid ramp och kran försvåras eller hanteringen av master hindras. Se skyltning!
  2. Städa din uppställningsplats efter sjösättningen.
  3. Överblivet virke skall läggas på angiven plats.
  4. Vid sjösättning/upptagning hjälps vi åt med varandras båtar för ett "bra flyt". Lyft sker efter turordning i nummersystemet.
  5. Se till att vagn/vagga är i god ordning innan upptagning.
  6. Lyftpersonal har, av säkerhetsskäl, rätt att neka lyft till/från undermålig vagn/vagga.
  7. Märk upp din båt, vagn, mast och jolle med bryggplatsmärke.


Kompressor !

Om du behöver fylla på luft i båtvagnens däck finns en   
inmonterad kompressor med slangvinda på väggen vid mastkranboden!

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap