Villkor för båtplats

På förekommen anledning samt uppdrag från höstmötet 2007 och årsmötet 2008 har Styrelsen igångsatt arbetet med att se över villkoren för båtplatsavtalet. Det är framför allt reglerna för utnyttjande och 2:a handsuthyrning som ses över.

Om en båtplatsinnehavare inte har för avsikt att nyttja sin båtplats för någon enstaka säsong så ska detta omgående meddelas till MBKT som har att anvisa platsen till någon annan medlem.

En 2-årsregel införs som innebär att den som inte utnyttjar platsen under två på varandra följande säsonger har förverkat rätten till båtplatsen. Erlagd avgift återbetalas ej.

Ändringarna planeras att gälla från 1 dec 2008 (sista dag för uppsägning är 30 november).
Styrelsen i mars 2008

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap