Mer än 500 båtplatser för fritidsbåtar i storlek från den enkla roddbåten till båtar över 45 fot.

Främsta båtklubben i Östergötlands Sjöstad - Motala

VAKTHÅLLNING 

Instruktioner här >>

OBS! HÖSTMÖTE 2020 SOM EN ENKÄT!

Årets höstmöte är i form av en skickad enkät på grund av rådande Coronaläge. Motioner, propositioner, ekonomi och preliminärbudget för 2021 presenteras i en PDF som du fått skickad via e-post alternativt i ett kuvert där även svarsalternativ finns. Röstning kan ske digitalt alternativt via brev. Slutdatum för dina svar är 12 november.

Aktuellt - spalten!


Båtupptagning

Upptagningsdatum här >>


Hjärtstartare!

För att utöka säkerheten inom klubbens område finns en hjärtstartare placerad på ytterväggen till kranboden intill båtkranen. Ytterligare en är placeras i 
klubbhusets entré. 
Utrustningen är helt självinstruerande!

Bokning av bastun och båtlyft via BAS!

Vi har nu färdigställt övergången till digital bastubokning och bokning av båtlyft, från dator eller mobil, via BAS. Länkarna bredvid är inlogg och instruktionsfilmer som beskriver hur du loggar in. Vid frågor kontakta:
Magnus Hjalmarsson, tel 072-2004992

Sjömacken, stänger för säsongen söndag 27 september.

 Med lite god framförhållning kan man ringa och bestämma en tid om man behöver drivmedel efter 27 september.
Tel 0141-23 50 10. De fasta öppettiderna återkommer nästa säsong. Jag har ett möte med kommunen där det finns en
möjlighet att förlänga mitt arrende ytterligare ett år. Troligen kommer så ske och då får ni räkna med samma typ av öppettider nästkommande båtsäsong också. Ni får gärna återkomma med feedback om hur ni upplever sjömacken. 
Öppettider, drivmedel samt övriga båtiga termer och idéer som jag ännu inte känner till!
Med vänlig hälsning,  
Thomas Isaksson


BASTUN KLAR!

Bastun har genomgått ett fantastiskt renoverings-arbete med helt ny panel,
inredning och nytt aggregat.
En eloge till medlemmarna
som gjort jobbet!
Erkki Sulkala
Erik Vesterinen
Nils Spörk

GIFTFRI BOTTEN!

Tänk på miljön! Du har möjlighet 
att lyfta upp och rengöra båtbotten mitt under säsongen. Du behöver alltså inte bottenmåla.

Här kan du ladda ner en PDF med råd för att få en giftfri båtbotten enligt Transportstyrelsen >>

LÄNKAR

Direktlänk inloggning!


Länk till ÖBF >>
Östergötlands Båtförbund

FACEBOOK

Följ oss gärna på Facebook

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap