Mer än 500 båtplatser för fritidsbåtar i storlek från den enkla roddbåten till båtar över 45 fot.

Främsta båtklubben i Östergötlands Sjöstad - Motala

Aktuellt - spalten!


Datum för klubbens årsmöte, sjösättningar och arbetsdagar!

Läs mer här >>


Sjösäkerhetsutbildning i 
Arkösund 27 april 2019!

Östergötland Båtförbund (ÖBF) inbjuder 2 personer i klubben till en heldag i sjösäkerhet, livräddning mm. Se tidigare kurser! Vill du vara en av dom? Vi lottar ut 2 platser av inkomna anmäl-ningar. Anmäl dig med namn och tel. nr, skriv ämne: Arkösund 27 april >>


Hjärtstartare!

För att utöka säkerheten inom klubbens område finns en hjärtstartare placerad på ytterväggen till kranboden intill båtkranen. Utrustningen är helt självinstuerande!

Kompressor!

För er som behöver fylla på luft i båtvagnens däck finns, på samma vägg, en fast monterad kompressor med slangvinda!

Välkommen till MBK Tegelvikens årsmöte!

Torsdagen 28 mars kl 19.00 i klubbhuset med inledande information av Kanalbolaget om renoveringsarbetet.


Brand- och säkerhetsutbildning!

Lördagen den 9 mars hade klubben en brand- och säkerhetsutbildning med ett tiotal medlemmar under ledning av Stefan Skilberg. Utbildningen gav möjlighet att prova på hjärtstartare, hjärt/lungräddning, olika förband vid kroppsskador och flera typer av brandbekämpning. 

Utbildningen som arrangeras via Östergötlands båtförbund är kostnadsfri. Klubben planerar ytterligare en utbildning till hösten. Är du intresserad kan du kontakta – info@mbktegelviken.se

REGELKURS!

Välkommen till studiecirkel på Motala Segelklubb om kappseglingsreglerna. Lär dig grunderna i regler och villkor som gäller för segel-sporten.

Hämta och läs PDF här >>

LÄNKAR

Direktlänk inloggning!


Länk till ÖBF >>
Östergötlands Båtförbund

FACEBOOK

Fälj oss gärna på Facebook

Kontakta oss / Information

ADRESS: Motala Båtklubb Tegelviken, 591 70 Motala  |  E-post: info@mbktegelviken.se

Bankgiro: 744-0092  |  Organisations nr. 824000-3296

© Motala Båtklubb Tegelviken   |  » Om cookies  |  » Sitemap